KAHİRE – PİRAMİTLER MISIR

KAHİRE HAKKINDA

Cumhuriyetle yönetilen bir Arap ülkesi olan Mısır Halkının çoğunluğu Müslüman Araplardan oluşmaktadır.

Kuzey Afrika’nın nüfusu en büyük olan ülkesidir. Nüfusun büyük bir bölümü Nil Nehri boyunca yerleşmiştir. Akdeniz ve Kızıldeniz’e kıyısı bulunan Mısır’ın, batısında Libya, güneyinde ise Sudan yer almaktadır. Mısır, Asya kıtasında yer alan kısmı Sina Yarımadası üzerinden Filistin ve İsrail ile komşudur. Mısır’dan geçen Nil Nehri, sularını Akdeniz’e boşaltmaktadır. Medeniyetin beşiği olan Orta Doğu’da bulunan bir ülkedir.

Ülkenin yüzölçümü 1.010.000 kilometre karedir ve 2012 tahminiyle yaklaşık 90 milyon nüfusa sahiptir.

Mısır’ın yaklaşık 7000 yıllık bir geçmişi vardır. İlk medeniyetten bu yana birçok yönetim, ülke ve kavim gelmiş ve geçmiştir. Osmanlı İmparatorluğu’nun bir vilayeti olmuştur. 1922’de Birleşik Krallık’tan bağımsızlığını kazanmış ve 1953’de Cumhuriyet ilan edilmiştir. En son 2011 Mısır Devrimi ile 32 yıl Mısır’ı yöneten Hüsnü Mübarek gitmiştir ve ülke demokrasiye geçiş sürecine başlamıştır. Bu süreç, 3 Temmuz 2013’te seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin bir darbe ile görevden alınmasıyla kesintiye uğramıştır.

Dünyanın Yedi harikasından biri olan Keops Piramidine ev sahipliği yapan Kahire

KAHİRE GÖRÜLECEK YERLER

GİZA PİRAMİTLERİ

Sadece Mısır’ın değil dünya tarihinin en önemli yapıtlarından birisi olan ve O dönemki teknoloji ile nasıl yapıldığı hala daha sırrını koruyan Piramitlerin en büyüğü ve En ünlüsü Giza Piramitidir.

4. Hanedan’dan Mısır Firavunu Khufu’nun, bilimsel saptamalara göre anıt-mezar olarak MÖ 2560’da yaptırdığı bu Piramit ayrıca 145.5 mt uzunluğu ile yeryüzünde bulunan en Büyük Piramit’tir. Geleneksel olarak piramit yapımı Eski Mısır’da bir “platform-mastaba” kültürünün ürünüdür ve kraliyet için yapılmıştır. İlk piramitlerin en iyi örneği ünlü mimar Imhotep tarafından Kral Djoser adına yapılan Sakkara piramididir. Bilimsel verilere göre, Büyük Piramit 20 yılda yapılmıştır; Önce bir kent yapılmış, taş blokları taşınmış ve yığılmıştır. Yüzeyin düzleştirilmesi için uzun zaman çalışıldığı tahmin edilmektedir. Günümüzde bu taş blokların o yıllarda hala daha nasıl getirildiği ve yerleştirildiği henüz anlaşılabilmiş değildir ve Bu konu ile ilgili Bir kaç kuram üretilmiştir. Bir tanesi taş blokların Nil Nehri vasıtasıyla taşınarak günümüzde nesli tükenmiş mamutlarla getirilmiş olmasıdır. Buna göre spiral bir rampaya çıkarılan taş bloklar üst üste konuluyordu. Rampa çamur kaplanıyor, sulanıyor ve taş bloklar itilerek kaydırılabiliniyordu. Bir diğer kurama göre, taş bloklar dev manivelalarla kaldırılıyordu. Napolyon, 1798’de Mısır’a girdiğinde piramitlerin önünde askerlerine; “Askerler, piramitlerin tepesinden 40 yüzyıl bize bakıyor” demiştir.

Ayrıca Gize piramitlerini öbürlerinden ayıran farkların başında içlerinde yazı bulunmaması ve nasıl yapıldıklarının hala çözüme ulaşmamasıdır. Piramitler yalnızca Mısır’a özgü de değildir. Güney Amerika kökenli Maya ve Aztekler de piramitler yapmışlardır. Piramitlerin gökyüzünü incelemek amaçlı yapıldığı zannedilmektedir.

Gelecek nesillere Piramitlerin nasıl yapıldığının aktarılmaması ve bir sır olarak kalması amacıyla Piramitlerin inşaasında çalışan herkesin öldürüldüğü düşünülmektedir.

Piramitlerin Giriş ücreti 155 EGP (44 TL)’dir.

Ayrıntılı bilgi için http://www.egypt.travel/en/attractions/giza-plateau websitesini ziyaret edebilirsiniz.

Tahrir meydanından Taksi ile 20-30 EGP

(5.70 – 7.50 TL), Uber ile 70-80 EGP ( 23-26 TL) ödeyerek 15 dk içinde Piramitlere ulaşabilmeniz mümkündür.

Piramitleri haftanın hergünü 08.00 – 17.00 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz.

KAHİRE MÜZESİ

Kahire Mısır Müzesi ya da Mısır Müzesi, 1902 yılında kurulmuş olan ve Antik Mısır uygarlığının en görkemli koleksiyonunu barındıran arkeoloji müzesidir. Müzenin, önemli bir miktarı gösterimde olmak üzere, toplam 120.000 adet eseri bulunmaktadır.

Müzenin tarihi 1835 yılına kadar gitmektedir.

O tarihte Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa Eski Mısır uygarlığından kalan eserlerin ticaretini yasaklar ve Kahire’de bulunan Ezbekiye bahçesinde bulunan küçük bir binada bu yapıtların korunması için emir verir. Daha sonra burası Ezbekiye bahçesi müzesi diye anılmaya başlanmıştır.

Mehmet Ali Paşa’nın ölümünden sonra, 1850 yılını takiben eski eser ticareti gene başlar. Mehmet Ali Paşa’nın halefleri Ezbekiye bahçesinde toplanmış olan eski eserlerden bazılarını prestijli konuklarına armağan etmeye başlar. Sonunda Ezbekiye bahçesindeki müze Kahire Kalesi’ndeki bir binaya taşınır. 1854 yılında Kahire Kalesi’ndeki binaya taşınmış bütün eserler Mısır Hıdivi Abbas Paşa tarafından Avusturya Arşidükü Maximilian’a hediye edilir.

1858 yılında, Fransız Mısırbilimci Auguste Mariette tarafından, Said Paşa’nın da desteği ile, Kahire’nin Bulak semtinde Nil kıyısında bir bina yeni müze binası olarak seçilir. 1863 yılında, Hıdiv İsmail Paşa döneminde Bulak Müzesi açılır. 1878 yılında Bulak’taki sel baskınından sonra bu müze de kapatılmak zorunda kalınır.

1886 yılında Bulak Müzesi yeniden ama geçici olarak açılır. 1890 yılında ise müzedeki bütün eserler Giza’daki Hıdiv İsmail Paşa’nın sarayına taşınır. Ama müzedeki artifaktların sürekli olarak artış göstermesi üzerine Auguste Mariette ve diğer Mısırbilimciler daha büyük ve sabit bir müze binasının seçilmesi için ısrar ederler.

1897 yılında, Kahire’deki Tahrir meydanında, Hıdiv Abbas Hilmi Paşa ve arkeolog Gaston Maspero’nun da eşliğinde, bugünkü Mısır Müzesi’nin temelleri atılır. Yaklaşık 5 yıl içinde yeni müze binasının inşaatı bitirilir. 1902 yılında birkaç ay içinde Giza Müzesi’ndeki bütün eski eserler yeni müze binasına taşınır. Nihayet 15 Kasım 1902 tarihinde Mısır Müzesi’nin resmi açılışı yapılır.

Auguste Mariette müzenin tamamlanmasından birkaç yıl önce ölmesine rağmen bu müzenin kuruluşunda en çok emeği geçen kişi olduğu için müzenin kurucusu olarak kabul edilir. Müzenin mimarı Fransız mimar Marcel Dourgnon olup müze binası neo-klasik mimari tarzında inşa edilmiştir.

Müze Kahire’ye gelindiğinde Piramitlerden sonra ziyaret edilmesi gereken en önemli ikinci yerdir.

Müze Pazar ve Perşembe günleri 09.00-21.00, diğer günlerde ise 09.00-17.00 saatleri arasında ziyarete açıktır.

Müze kısmını gezmek isterseniz 100 EGP (28.50 TL), Müze kısmı + Mumya Odasını gezmek isterseniz ödeyeceğiniz giriş ücreti 175 EGP (50 TL)’dir.

Müze ile ilgili ayrıntılı bilgi için http://www.antiquities.gov.eg web sitesini

Ziyaret edebilirsiniz.

Adresi : 15 meret Basha, İsmailia, Qasr an Nile, Kahire – Mısır

Kahire müzesi ile Tahrir meydanı arası 500 mt olup, 10 dk’lık yürüme mesafesindedir.

KAHİRE KALESİ

Kahire Kalesi Yapımına 12. yüzyılda Eyyubi hanedanının kurucusu Selahaddin Eyyubi tarafından başlanan ve Osmanlı Devleti döneminde bitirilen bir kaledir. Kalenin girişi güneyde, Salah Salem Caddesi tarafında, Ölüler Şehri’nin güney girişine yakındır. Kalenin bulunduğu tepe kireçtaşından olup 75 m yüksekliğindedir. Tepe, hemen yakınında bulunan ve 200 metre yüksekliğindeki Mukattam Tepeleri’nin bir uzantısı durumundadır.

Kale içerisinde ayrıca 1840-1858 yılları arasında Kavalalı Mehmet Ali Paşa tarafından yaptırılan Mehmet Ali Paşa Camii, 1318 yılında Memluk sultanının oğlu Sultan El-Nasır Muhammet tarafından Yaptırılan Sultan El-Nasır Muhammet Camii, 1528 yılında Hadım Süleyman Paşa tarafından yaptırılan Süleyman Paşa Camii, 1814 yılında Kavalalı Mehmet Paşa tarafından yaptırılan Cevhere Sarayı ve 1937 yılında eski bir Hastaneden dönüştürülmüş olan Askeri müze yer almaktadır.

Giriş ücreti 60 EGP (17 TL)’dir.

Adresi : 15 meret Basha, İsmailia, Qasr an Nile, Kahire – Mısır

Kahire Kalesi ile Tahrir meydanı arası 12 km olup, Taksi ile 15-20 dk uzaklıkta yer almaktadır. Taksi ücreti 30-40 EGP (8.50 – 11.50 TL) civarındadır. Ayrıca uber ilede benzer ücretlerle ulaşım sağlanabilmektedir.

HAN EL-HALİLİ ÇARŞISI

Kahire’nin merkezinde yer alan en büyük ve en eski çarşılardan birisi olan Han El – Halili çarşısının tarihi 1832 yılına kadar uzanmaktadır. Bu tarihte sultan Berkuk’un emiri Carkas el-Halili tarafından eski Fatımi mezarlığı üzerine inşa ettirilmiştir.

Çarşıda özellikle baharat dükkânlarının yanı sıra kahvehaneler ve lokantalar da bulunmaktadır. Çarşının bulunduğu meydanda tarihi El-Hüseyin ve El-Ezher camileri yer almaktadır. Kahire’nin başlıca turistik merkezlerinden biridir.

Mısırlı yazar Necib Mahfuz’a Nobel ödülünü kazandıran Midak Sokağı romanının ünlü sokağı da Han el-Halili çarşısında bulunmaktadır.

Bu çarşıda 1773 yılında kurulan Fisawis kahvehanesi ise oldukça meşhurdur.

TAHRİR MEYDANI

Meydan önceleri, ‘Nil’in Paris’i’ olarak anılmakta ve 19. yüzyıl hidivi İsmail Paşa’nın adıyla İsmailiye Meydanı olarak bilinmekteydi. 1919 Mısır Devrimi’nin ardından meydan Tahrir (Özgürlük) Meydanı olarak anılmaya başlanmıştır. Fakat meydanın adı ülke yönetimini parlamenter monarşiden cumhuriyete dönüştüren 1952 Mısır Devrimi’ne kadar resmî olarak değiştirilmemiştir. Meydan, 2011 Mısır Devriminin fitilinin ateşlendiği yer olarak bilinmektedir ve Kahire’nin merkezi olarak anılmaktadır.

EL-EZHER CAMİİ

Dünyanın en eski Üniversitelerinden biri olan ve 975 yılından beri Eğitim verilen bu Üniversite içerisinde bulunan bu camii görkemli mimarisi ile dikkat çekmektedir. 1952 yılında restore edilen camii 20.000 kişi kapasitelidir.

NİL NEHRİ

6.853 km ile dünyanın en uzun nehri olan Nil nehri 9 ülke içinden geçerek Akdeniz’e dökülür. Kahire’nin merkezindende geçen bu nehir çevresinde çok sayıda Restorant ve kafe bulunmaktadır. Ayrıca nehir içinde oldukça uygun fiyatlara tekne turları düzenlenmektedir.

VİZE

Mısır, TC vatandaşı Bordo (Umuma Mahsus) pasaport sahiplerinden vize istemektedir, Yeşil, Diplomatik ve Hizmet pasaportu sahibi TC vatandaşları ülkeye vizesiz olarak giriş yapabilmektedir, Mısır vizesinin sonuçlanması çok uzun zaman alabildiğinden bu vizeye başvuracakların seyahat tarihinden en az 3 ay önce başvurularını yapmaları yararlarına olacaktır.

Mısır Vizesi hakkında ayrıntılı bilgiye ve gerekli evraklar listesine http://m.misirkonsoloslugu.com/misir-vizesi/misir-turistik-vize.html linkinden ulaşabilirsiniz.

Mısır vize başvuru formu için hhttp://www.misirkonsoloslugu.com/asset/30/misir-vize-basvuru-formu%20(1).pdf

HAVALİMANI-ŞEHİR MERKEZİ ULAŞIM

Kahire uluslararası Havalimanında 3 farklı terminal binası bulunmaktadır ve Şehir merkezine 22 km mesafede yer almaktadır. Havalimanı-Şehir merkezi arası ulaşımlar Otobüs, Taksiler ve Uber ile sağlanmaktadır. Otobüsler havalimanı çıkışında yer almakta ve yolculuk 45 dk sürmektedir. Taksiler ile pazarlık yapılması gerekmekte olup ücret ortalama 40 EGP ( 11.5 TL)’dir.

TAKSİ

Taksiler ile pazarlık yapılması gerekmekte olup ücret ortalama 40 EGP ( 11.5 TL)’dir.

UBER

Kahire’de UBER çok yaygın şekilde kullanılmaktadır. Havalimanı şehir merkezi arası Uber yaklaşık 6-7 USD (30-35 TL) tutmaktadır.

İlk UBER yolculuğunuzda 13 TL indirim kazanmak için ” uhc668hrue ” kodunu kullanarak yeni kayıt oluşturabilirsiniz.

KONAKLAMA

Konaklama için merkezi konuma yakın birçok oteli tercih edebilirsiniz. Kahire’ de gezilebilecek yerler arası ulaşım için çok uygun şekilde Uber yada Taksi kullanabilirsiniz. Otellerin gecelik fiyatları ise 120-300 TL arasında değişmektedir. Oteller için Tahrir meydanı ve çevresini tercih edebilirsiniz. Kahire’de her bütçeye uygun otel bulabilmek mümkündür.

Ayrıca günlük 70 TL’den başlayan fiyatlarla Kahire’de ev kiralayabilmeniz’de mümkündür.

Otel seçimleriniz için https://www.hotels-scanner.com web sitesi üzerinden inceleme ve karşılaştırma yapabilirsiniz.

Sizde Booking sitesi üzerinden ” AA89C915″ kodunu kullanarak %10 indirmli olarak Otel rezervasyonu yapabilirsiniz.

İsterseniz Airbnb sitesi üzerinden 250 TL üstü konaklamalarının için 130 TL indirim alabilirsiniz, Yeni üyelere özel bu kampanyaya katılmak için https://abnb.me/e/I6Ezh3LwEO linki üzerinden kayıt yaptırmanız yeterli olacaktır.

MISIR PARA BİRİMİ

Ülkenin ulusal Para birimi

Mısır Pound’u (EGP)

1 EGP = 0,284 TL ( GÜNCEL KUR )

Ayrıca Mısır’da Amerikan dolar’ı da yaygın olarak kullanılmakta ve hemen her yerde kabul görmektedir. Mısır’da herhangi bir yerde alışveriş yapıp Dolar verdiğinizde size para üstü olarak genellikle Mısır Pound’u (EGP) verilmektedir. Bir başka dikkat çekiçi durum ise Mısır’da Bir çok esnafın Türk Lirasınıda kabul etmesidir. Yanlız eski ve yıpranmış Türk lirası kabul edilmemektedir.

SİM KART / TELEFON

Öncelikle Turkcell (Günlük 24,90 TL), Vodafone (Günlük 21,90 TL) şebekelerinin burada bulunan operatörlerle anlaşması olduğundan kendi hattınızı Günlük ücretleri karşılığında kullanabilmenizi mümkündür. Türk Telekom şebekesinin burada bulunan operatörlerle anlaşması bulunmamaktadır.

Sim kart almak isterseniz şehir merkezinde bulunan tüm telefoncularda Vodafone, Orange, Etisalad ve Telekom Egypt şebekeleri için ortalama fiyat 30 gün geçerli 7 GB’lik sim kart 100 EGP (28 TL)’dir. Ortalama tüm operatör fiyatları aynıdır. Daha düşük paketlerde mevcut, kartı aldığınız yerden aktivasyon yaptırmayı unutmayın!!!

Sim kart fiyatları ve Tarifeler ile ilgili ayrıntılı bilgi için https://www.finder.com/best-prepaid-sim-card-egypt web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

MARKET – ALIŞVERİŞ

Çok sayıda Süpermarketin bulunduğu Kahire’de en uygun süpermarketler Metro, Gamgoum ve Alfa’dır. Hemen hepsi şehir merkezine yakın konumdadır.

KREDİ KARTI

Kredi kartı bazı büyük işletmeler ve Restorantlar haricinde pek geçerli değildir.

Her ihtimale karşı önceden sorulmalıdır.

HALK

İnsanları gerçekten sıcak ve yardımsever olan Mısır’da, İngilizce konuşma oranı özellikle gençler içinde bir hayli fazladır. Orta ve Üst yaş grubu pek ingilizce bilmemektedir. Bazı kişiler sizden yardım karşılığı para talep edebilmektedir.

DÖVİZ / PARA BOZDURMA

1 EGP : 0.28 TL, Döviz bozdurmak için hafta içi mesai saatlerinde bankaları ve Şehir merkezi çevresinde bulunan Döviz bürolarını tercih edebilirsiniz. Nakit ihtiyaçları için ise 7/24 ATM’leri kullanabilirsiniz. Döviz bürolarının çoğunda Sıfır komisyon uygulanmaktadır. Fakat paranızı bozdurmadan önce mutlaka komisyon olup olmadığını sormanız gerekmektedir. Mısır’da çoğu döviz bürosu Türk Lirası’da bozmaktadır.

GÜVENLİK

Kahire için orta düzeyde güvenli bir şehir olduğunu söyleyebilmemiz mümkündür. Hemen her noktada polis bulunmaktadır, Bazı hırsızlık vakaalarının yaşandığı Kahire’de özellikle yanınıza gelip size birşeyler satmaya çalışan kişilere karşı dikkatli olunması gerekmektedir. Ayrıca şehirlerarası Otobüs ve Tren yolculuklarında da kişisel eşyalara dikkat edilmelidir.

ARAÇ KİRALAMA

Kahire’ye gelip araç kiralamayı düşünürseniz şehir merkezindeki kiralama şirketlerini düşünebilir yada gelmeden online olarak araç kiralayıp buradan teslim alabilirsiniz… Kahire ve Mısır’ın diğer şehirlerindeki şoförlerin çoğu dikkatsiz ve tehlikeli şekilde araç kullanmaktadırlar. Size tavsiyem burada araç kiralamamanızdır. Ayrıca Kahire’de Taksiler pazarlık yapılması şartı ile çok uygundur. Park yeri bulmakta büyük sorun teşkil etmektedir. Benzin 1 Lt 7.75 EGP (2.20 TL) civarında.

HAVA DURUMU

Akdeniz ve Çöl iklimi mevcut, Yazları çok sıcak ve nemli, Akşamları ise çöl ikliminin etkisi ile serin olabilmektedir. Ayrıca çok sık kum fırtınaları gözlenmekte ve göz gözü görmemektedir. Bunu bilerek gelmenizi tavsiye ederim…

SAĞLIK

Mısır’da Hijyen konusunda sıkıntılar yaşanabildiğinden bu ülkeye gitmeden bazı aşıların yaptırılması gerekmektedir. Kendi sağlığınız açısından Tifo, Sarı Humma, Meningokok, Hepatit A, Hepatit B ve Sıtma aşılarını yaptırmanız tavsiye edilmektedir.

Bu aşılar ile ilgili ayrıntılı bilgi için http://www.seyahatsagligi.gov.tr/Site/SaglikBilgisi/ET web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

HEDİYELİK EŞYA

Kahire’de çok sayıda hediyelik eşya alabileceğiniz dükkanlar bulunmaktadır. Ayrıca Piramitlerin çevresinde size birsey satmaya çalışan çok sayıda seyyar satıcılar bulunmaktadır. Fakat özellikle Turistlerden hediyelik eşyalar için yüksek fiyatlar talep edilebilmektedir. Tüm Alışverişleriniz için pazarlık yapmanızı tavsiye ediyorum.

Ayrıca Buraya özgü Parşomen kağıtlarındanda hatıra maksatlı satın alabilirsiniz. Her türlü kalitede bulunan Parşomen kağıtlarını hemen heryerde bulabilirsiniz.

Magnetler 2-3 USD ( 10-15 TL ) arası kalitesine göre değişmektedir.

KAHİRE GECE HAYATI

Kahire’de çok canlı bir gece hayatına sahip olmamakla birlikte gece hayatı daha çok şehir dışında yaşanmaktadır. Şehir dışında tavernalar mevcut olup turistler için pek uygun değildir.

KAHİRE MUTFAĞI

Kahire’de yemeklerin büyük çoğunluğu et ile yapılmaktadır. Kazaz Restorant Kahire’nin gidilebilecek iyi restorantlarından biridir. Çoğu Arap ülkesinde olduğu gibi buradada kebap çeşitleri oldukça meşhurdur. Fakat hijyen konusunda sıkıntılar yaşanabildiğinden dikkatli olunması gerekmektedir.

KAHİRE’YE NASIL GELİNİR?

Kahire’ye İstanbul’dan THY’nin ve Egypt Havayollarının 2 saat 10 dk’lık direk uçuşları ile gelinebilmektedir. Fakat bilet fiyatları oldukça yüksektir. Buraya eğer vizeniz varsa Atina üzerindende gelinebilmektedir. İsterseniz buraya Sharm El Sheikh ve Hurgada’dan tren ve otobüsler ile de gelebilirsiniz.

SHARM EL SHEIKH – KAHİRE OTOBÜS

Sharm El Sheikh-Kahire arası Yolculuk 5.5-6 saat sürmektedir. Bilet fiyatları ise Ekonomi ve Business Class arası alınabilmekte olup fiyatlar 150-350 EGP (42-100 TL) arasında değişmektedir.

Sharm El Sheikh – Kahire Otobüs biletleri için https://go-bus.com/en/Buses?destination=SharmelShiekh-Cairo websitesini ziyaret edebilirsiniz.

HURGHADA – KAHİRE OTOBÜS

Hurghada – Kahire arası Yolculuk 5-5.30 saat sürmektedir. Bilet fiyatları ise Ekonomi ve Business Class arası alınabilmekte olup fiyatlar 150-350 EGP (42-100 TL) arasında değişmektedir.

Hurghada – Kahire Otobüs biletleri için https://go-bus.com/en/Buses?destination=Hurghada-Cairo websitesini ziyaret edebilirsiniz.

LUXOR- KAHİRE OTOBÜS

Luxor – Kahire arası Yolculuk 8-8.30 saat sürmektedir. Bilet fiyatları ise Ekonomi ve Business Class arası alınabilmekte olup fiyatlar 215-330 EGP (62-94 TL) arasında değişmektedir.

Luxor – Kahire Otobüs biletleri için https://go-bus.com/en/Buses?destination=Luxor-Cairo websitesini ziyaret edebilirsiniz.

TREN İLE ULAŞIM

Tren saatleri ve Biletleri için https://enr.gov.eg/ticketing/public/smartSearch.jsf; websitesini ziyaret edebilirsiniz.

KAHİRE’DE KAÇ GÜN KALINMALI?

İskenderiye’de 2-3 tam gün kalarak her yerini gezip görebilmeniz mümkündür, Benim tavsiyem ise Cuma günü gelip Pazar günü dönülmesi yönündedir.

KAHİRE GELMEYE DEĞER Mİ?

Bir Mısır seyahati planlaması yaparsanız Piramitlerin ve medeniyetlerin şehri Kahire’yi de mutlaka ziyaret edin.

Kahire’den sevgilerle, bir daha ki yazılarımda görüşmek üzere.

TÜM YAZILARIM İÇİN;

INSTAGRAM : gezginsailor

TWITTER : @gezginsailor

FACEBOOK : http://www.facebook.com/gezginsailor

FACEBOOK BLOG : https://www.facebook.com/gezginsailor35/

YOUTUBE : https://www.youtube.com/channel/UCXz_GAkqXTmUf20kFi9yFUw?view_as=subscriber

Aşağıda link ile Facebook Seyahat Fırsatları grubuna üye olabilir, Türkiye ve Tüm dünya için indirimli bilet fırsatları, Tur fırsatlarını görebilirsiniz…

https://m.facebook.com/groups/257516427977291

Aşağıda link ile Facebook TUR FIRSATLARI grubuna üye olabilir, Türkiye ve Tüm dünya için indirimli bilet fırsatları, Tur fırsatlarını görebilirsiniz…

https://m.facebook.com/groups/781377202000619

Reklam

Yayınlayan

gezginsailor

2017 Senesinde yaklaşık 20 yıllık Denizcilik hayatıma nokta koyup Emekli oldum, Bu süre zarfında Çok sayıda ülke görme şansım oldu, Bununla sınırlı kalmak yerine kendime daha farklı ufuklar açmak için fırsat buldukça yeni yerler keşfetmeye devam ediyorum ve yaşadıklarımı sizlerle paylaşmaktan büyük keyif alıyorum... Sınırlarınızı değil hep Bir adım ötesini hayal edin... SOSYAL MEDYA HESAPLARIM INSTAGRAM : gezginsailor TWITTER : @gezginsailor FACEBOOK : www.facebook.com/gezginsailor Aşağıda link ile Facebook Seyahat Fırsatları grubuna üye olabilir, Türkiye ve Tüm dünya için indirimli bilet fırsatları, Tur fırsatlarını görebilirsiniz... 
https://m.facebook.com/groups/257516427977291


Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s