SCHENGEN VİZESİ

 

schengen visa ile ilgili görsel sonucu

Schengen Vizesi Hakkında Bilgiler: 
Avrupa Birliği’nde 1995’te yürürlüğe giren Schengen Sözleşmesi ile bu Sözleşmeye taraf ülkeler aralarındaki sınır (“iç sınır’” denilmektedir) kontrollerini kaldırmışlardır. Bu şekilde oluşturulan Schengen bölgesinde dış sınır kontrollerinde ortak uygulama ve kurallar hayata geçirilmiştir. Schengen alanı vize, polis ve yargı alanlarındaki işbirliğini kapsamaktadır.

Schengen’e üye ülkeler aşağıda sunulmaktadır:

Almanya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, Yunanistan.

AB’ye üye olmayan İsviçre, İzlanda, Norveç ve Lichtenstein da Schengen bölgesine dahildir.

Bir yabancı Schengen bölgesine üye ülkelerden birinin vizesi ile girdiğinde diğerine serbestçe seyahat edebilmektedir. Bununla birlikte, Schengen vize rejimi yönetmeliği uyarınca, Schengen vizesi ilk defa kullanılırken vizenin alındığı ülkeye giriş yapma zorunluluğu bulunmaktadır. Örneğin, İtalya’nın Temsilciliklerinden alınan vize ile önce İtalya’ya giriş yapılması gerekmektedir. Bu çerçevede, Schengen bölgesine seyahat edecek vatandaşlarımızın vizelerini ilk giriş yapacakları ülkenin temsilciliğinden almaları hususu önem taşımaktadır.

Schengen ülkeleri ortak Schengen Information System-SIS adı verilen bir veri tabanından yararlanırlar. Bu veri bankasında, Schengen ülkelerine girmesi gereken kişilerle ilgili bilgiler başta olmak üzere çeşitli bilgiler yer alır ve üye ülkelerin yetkili makamlarının kullanımına açıktır.

Schengen Vize Ücreti Türk vatandaşları için 60 Euro olup, Birçok konsolosluk şahsen başvuru kabul etmediğinden aracı kurum ücreti olarakta 26 Euro işlem bedeli alınmaktadır. Buna istinaden Birçok konsolosluk haftanın belirli günlerinde kısa süreli turistik vize başvurularını kabul etmektedir.

TURİZM AMAÇLI SCHENGEN VİZESİ BAŞVURULARI İÇİN GEREKLİ BELGELER 

1) Başvuru sahibi tarafından tamamen doldurulmuş ve imzalanmış başvuru formu. Son 10 yılda alınmış ve ziyaretin bitiş tarihinden itibaren en az 3 ay daha geçerli olan pasaport aslı.

2)Varsa eski pasaportlar ibraz edilmeli. ,Eğer eski pasaportlar kayıpsa ve kişinin daha önceden alınmış Schengen , İngiltere ve Amerika vizesi yoksa emniyetten alınacak protokol sorgulaması belgesi de sunulmalıdır..Bununla birlikte tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği de beyan edilmelidir.

3)Her başvuru sahibinin  kendi adına pasaportu olmalıdır. Ebebeynlerinin pasaportuna kayıtlı başvuru sahipleri başvuru yapamazlar, kendi adlarına pasaport almaları gerekmektedir.
4)Pasaportun kimlik bilgileri sayfası ile son 3 yıl içerisinde alınmış Schengen vizeleri, Amerika ve İngiltere  vize  sayfaların fotokopisi gerekmektedir.

5) 2 adet biometrik fotoğraf

6) Tüm Schengen Ülkeleri için geçerli , ayakta, yatakta, bütün tedavi masrafları ve hastalık veya vefat halinde ülkeye dönüş masraflarını da kapsayan minimum 30.000 € teminatlı seyahat sigortası. Yabancı vatandaşlar için eğer ikametleri varsa 99 ile başlayan kimlik numaraları; Türkiye’de oturumları yoksa pasaport numaraları sigorta poliçesinde yer alması gerekmektedir.

7) Öngörülen gidiş-dönüş tarihlerinde uçak rezervasyonları ya da öngörülen ulaşım aracına ilişkin diğer kanıtlayıcı belgeler
8) Öngörülen seyahat süresince düzenlenmiş otel rezervasyonları veya seyahat planını gösterir belgeler
8) Seyahat masraflarının nasıl karşılanacağını gösterir belgeler:

9) Kişi öğrenci veya çalışmıyorsa noter onaylı taahhütname sunulmalı ve orjinali gerekmektedir. Taahhütü veren kişinin son üç aylık imzalı kaşeli banka hesap dökümü ve içerisinde belli bir miktar bakiyenin bulunması gerekmektedir.

10) Son üç aylık hesap hareketlerini gösterir güncel banka hesap dökümü (bankadan kaşeli ve ıslak imzalı) ya da orijinal ve güncel banka hesap cüzdanı

11) Düzenli geliri gösterir belgeler: son üç ayın maaş bordroları (ya da benzeri)(imzalı ve kaşeli olması gerekmektedir.)

12) 60 Euro Konsolosluk, 26 Euro aracı kurum ücreti.

Ayrıca ilave olarak Başvuru sahipleri, aşağıda belirtilen belgelerden kendi durumlarına uygun olan belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir:
(a) Başvuru sahibi çalışan ise:

İşveren mektubu ve izin onayı (imzalı kaşeli )

SGK (sosyal güvenlik) işe giriş bildirgesi ve  güncel SGK “hizmet dökümü”

(b) Başvuru sahibi çiftçi ise;

Bağlı olduğu ziraat odası tarafından verilmiş çiftçi belgesi

(c) Başvuru sahibi çalışan veya şirket sahibi ise:

Bağkur dökümü ,

Şirketten alınan pozisyonu ve seyahati onaylayan yazı

Şirketin ticaret odasındaki güncel kaydı ve ticaret sicil gazetesinin kopyası
Güncel Vergi levhası

(d) Başvuru sahibi emekli ise:

Emekli maaşını gösterir belge (güncel banka hesap özeti ve emekli cüzdanı,imzalı kaşeli

(e) Başvuru sahibi öğrenci ise:

Öğrenci Belgesi (orjinal, veya e devlet şifresi ile sistemden alınmış barkodlu öğrenci belgesi ve seyahat masraflarının kimin tarafından karşılanacağını gösteren noter onaylı taahhütname
ve karşılayacak kişinin son 3 aylık ıslak imzalı ve bankadan kaşeli orjinal banka hesapları sunulmalıdır.

(f) Başvuru sahibi reşit değil ise/18 yaşın altındaysa ve yalnız veya sadece bir ebeveyn ya da yasal vasi ile seyahat ediyorsa ki anne-baba ayrılmış olup vekaleti beraberinde giden ebeveynde bile olsa:

Gitmeyen ebeveyninden noter tasdikli muvaffakatname eklenmelidir. ( orijinali sunulmalıdır. )Ebeveynler birlikte gidiyorsa çocuk adına doldurulmuş olan başvuru formunda anne ve babanın ıslak imzası zorunludur.)