PASAPORT İŞLEMLERİ

PASAPORT ÇEŞİTLERİ ile ilgili görsel sonucu

PASAPORT TÜRLERİ

5682 sayılı Pasaport Kanununun 12’nci maddesine göre Türkiye Cumhuriyeti Devleti namına verilmekte olan 5 çeşit pasaport bulunmaktadır.

1) Diplomatik Pasaport (Siyah pasaportlar)

2) Hususi Damgalı Pasaport (Yeşil Pasaportlar)

3) Hizmet Damgalı Pasaportlar (Gri Pasaportlar)

4) Umuma Mahsus Pasaportlar (Bordo Pasaportlar)

5) Gemi Adamı Pasaportu

2019 YILI PASAPORT BAŞVURU ÜCRETLERİ

Pasaport Defter ve Harç Bedelleri;

Pasaport Defter Bedeli 133,50 TL

Harç Bedelleri

6 Ay 170,00 TL,   1 Yıl 248,40 TL,   2 Yıl 405,50 TL,   3 Yıl 575,90 TL,   10 Yıl 811,60 TL

 

bordo pasaport ile ilgili görsel sonucu

UMUMA MAHSUS (BORDO) PASAPORT BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

– Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı veya geçici kimlik belgesinin aslı

– Harç ve cüzdan bedeli makbuzu

– 2 adet biyometrik fotoğraf

– Öğrenci belgesi (Harçsız pasaport talep edenler için)

– Ergin olmayanlar veya kısıtlılar için muvafakat belgesi

– Varsa eski pasaport

– Umuma Mahsus Pasaporta başvuracak kişiler Banka, Vergi Dairesi veya gib.gov.tr üzerinden Pasaport Harç bedeli ve Defter Bedeli’ni yatırmaları gerekmektedir, Banka  veya Vergi Daireleri üzerinden yatırılan harç bedeli ve Cüzdan bedeline ait makbuzlarda ”Islak İmza ve Tahsil Edilmiştir” kaşesinin olması gerekmektedir. İnternet vergi dairesi (gib.gov.tr) üzerinden yapılan ödemeler için herhangi bir belge alınması zorunluluğu yoktur.

– Pasaport Başvurusu için https://randevu.nvi.gov.tr/#/nvi/anasayfa adresi üzerinden randevu alınması gerekmektedir, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri genel Müdürlüğü randevusuz işlem yapmamaktadır.

yeşil pasaport ile ilgili görsel sonucu

HUSUSİ DAMGALI (YEŞİL) PASAPORT BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

– Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı veya Geçici Kimlik Belgesinin aslı

– 2 adet biyometrik fotoğraf

– Öğrenci belgesi

– Daha önce alınmış, iptal işlemi uygulanmamış geçerli/geçersiz pasaportlar

– Değerli kâğıt bedeli ödendi dekontu veya makbuzu

– Ergin olmayanlar veya kısıtlılar için veli, vasi veya kayyum kararı ve muvafakat belgesi

– Sağlık kurulu raporu (hususi ve hizmet damgalı pasaport hak sahibinin çocukları için sürekli bakıma muhtaç” ibareli sağlık kurulu raporu, “Ağır engelli” ibareli veya engel oranı “%50 ve üzeri süresiz geçerliliği olan” sağlık kurulu raporunun ibraz edilmesi halinde)

– Hususi pasaport talep formu.

– Emeklilik veya Çekilme Sebepleri ile görevinden ayrılanlar için emekli olduğu tarihteki kadro derecesini gösterir belge

– Hak sahibinin muvafakat ve vekalet belgesi

– Hususi Damgalı Pasaporta başvuracak kişiler Banka, Vergi Dairesi veya gib.gov.tr üzerinden sadece Defter Bedeli olan 108 TL’yi yatırmaları gerekmektedir, Banka  veya Vergi Daireleri üzerinden yatırılan harç bedellerine ait makbuzlarda ”Islak İmza ve Tahsil Edilmiştir” kaşesinin olması gerekmektedir. İnternet vergi dairesi (gib.gov.tr) üzerinden yapılan ödemeler için herhangi bir belge alınması zorunluluğu yoktur.

– Pasaport Başvurusu için https://randevu.nvi.gov.tr/#/nvi/anasayfa adresi üzerinden randevu alınması gerekmektedir, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri genel Müdürlüğü randevusuz işlem yapmamaktadır.

 

bordo pasaport ile ilgili görsel sonucu

 

HİZMET (GRİ) PASAPORT BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

– Hizmet Damgalı Pasaport talep formu; hizmet damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların mensubu bulunduğu makamca yetkili amir tarafından tasdiklenerek verilir.

– Nüfus Cüzdanı aslı

– Baş öne eğik veya herhangi bir tarafa dönük olmayacak, nötr bir yüz ifadesiyle ağzı kapalı olarak çekilmiş, beyaz fon ve desensiz 50×50 veya 50×60 mm. ebatlarında çekilmiş 2 adet biometrik vesikalık fotoğraf

– 5682 sayılı Pasaport Kanununun 17/C maddesi gereğince, reşit olmayanlar ve mahcurların kanuni temsilcilerinden istenilen muvafakat name (Noterden tasdikli olabileceği gibi, pasaport vermeye yetkili makamlar tarafından da düzenlenmektedir.)-

– Hizmet Damgalı Pasaporta başvuracak kişiler Banka, Vergi Dairesi veya gib.gov.tr üzerinden sadece Defter Bedeli olan 108 TL’yi yatırmaları gerekmektedir, Banka  veya Vergi Daireleri üzerinden yatırılan harç bedellerine ait makbuzlarda ”Islak İmza ve Tahsil Edilmiştir” kaşesinin olması gerekmektedir. İnternet vergi dairesi (gib.gov.tr) üzerinden yapılan ödemeler için herhangi bir belge alınması zorunluluğu yoktur.

– Pasaport Başvurusu için https://randevu.nvi.gov.tr/#/nvi/anasayfa adresi üzerinden randevu alınması gerekmektedir, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri genel Müdürlüğü randevusuz işlem yapmamaktadır.

HARÇSIZ OLARAK ALINABİLECEK UMUMA MAHSUS PASAPORTLAR

Öğrenim görülen kurumlardan getirilen ıslak imzalı, e-imzalı veya e-devlet kapısı üzerinden alınan 60 günü geçmemiş öğrenci belgeleri hususi, hizmet damgalı ve harçsız umuma mahsus pasaport başvurularında kabul edilecektir.

Yurtdışında öğrenim görenler için; öğrenim görülen kurumdan alınan öğrenci belgelerinin apostil edilmiş/dış temsilcilikçe onaylanmış aslının yeminli tercüman tarafından yapılmış noter onaylı Türkçe tercümesi ile T.C. Büyükelçilik/Başkonsolosluk, Eğitim Müşavirlikleri/Ataşelikleri tarafından verilen öğrenci olduğunu belirten belge yaş sınırı 20 olmaksızın umuma mahsus harçsız pasaport başvurularında öğrenci belgesi olarak kabul edilecektir.